пкъыжъы хъун

пкъыжъы хъун

خشب أو جذر قديم مخشب (يخشِّب ..الثمر مثلاً)

Адыго-арабский словарь. 2014.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”